Telefónica O2 začíná vyplácet dividendu

Výplata dividendy Telefónica O2 byla zahájena 10. října 2012 a potrvá do 9. října 2017. Rozhodné datum pro vznik práva na dividendu bylo dne 12. září 2012. Telefónica vyplácí dividendu 27 Kč na jednu akcii před zdaněním. Po odečtení srážkové daně 15 % je tedy čistá dividenda na akcii 22,95 Kč.

Telefónica však letos navíc oznámila snižování základního kapitálu. Akcionářům tak bude vyplaceno dalších 13 Kč na každou akcii. Tato částka přitom nepodléhá žádnému zdanění.

Výplata dividend je zajišťována Českou spořitelnou. Akcionářům bude dividenda vyplacena na kterékoliv pobočce.

ČEZ dnes začíná vyplácet dividendu

Výplata letošní dividendy ČEZ byla zahájena 1. srpna 2012 a potrvá až do 2. srpna 2016. Rozhodné datum pro vznik práva na dividendu bylo 2. července 2012. ČEZ vyplácí dividendu 45 Kč na jednu akcii před zdaněním. Čistá dividenda na akcii je tedy 38,25 Kč.

Výplata dividend je zajišťována Českou spořitelnou. Akcionářům — fyzickým osobám bude dividenda vyplacena na kterékoliv pobočce České spořitelny proti průkazu totožnosti.

Podrobné informace o výplatě dividend jsou k dispozici na webu společnosti a  akcionáři je také dostanou poštou.

Dividendy Komerční banky v roce 2012

Dividendy Komerční banky v roce 2012 budou činit 160 Kč na akcii.

Valná hromada Komerční banky ze dne 26. 4. 2012 schválila výplatu dividendy 160 Kč na jednu akcii před zdaněním, tedy 136 Kč po uplatnění srážkové daně. Právo na tuto dividendu má každý akcionář, který akcie Komerční banky vlastnil v rozhodný den 19. 4. 2012Výplata dividend je prováděna přímo na přepážkách Komerční banky, a to od 28. 5. 2012 do 27. 5. 2022.

Dividendy Telefónica O2 v roce 2012

Dividendy Telefónica O2 v roce 2012 budou 27 Kč na akcii.

Valná hromada společnosti Telefónica O2 Czech Republic z 19. dubna 2012 schválila výplatu dividendy 27 Kč na jednu akcii před zdaněním. Právo na tuto dividendu má každý akcionář, který akcie Telefónica O2 vlastnil v rozhodný den 12. září 2012. Výplatu dividend provede Česká spořitelna, a to od od 10. října 2012 do 9. října 2017.

Valná hromada navíc schválila snížení základního kapitálu o 4 187 168 700 Kč, tedy 13 Kč na akcii. Tato částka bude vyplacena akcionářům podobně jako dividenda. Celková hrubá výplata hotovosti akcionářům v roce 2012 tedy dosahuje 40 Kč na akcii.

Závěrečné dividendy New World Resources za rok 2011

Závěrečná dividenda New World Resources ze zisku za rok 2011 byla stanovena na 0,07 EUR na akcii. Společně s pololetní dividendou NWR 0,16 EUR vyplácenou od 30. září 2011 tak společnost vyplácí dividendy 0,23 EUR na akcii ze zisku za rok 2011.

Dividendy budou standardně vypláceny v EUR, ale akcionáři si mohou zvolit i výplatu v britských librách (GBP).